WorldWar2.ro
Romanian Armed Forces
in the Second World War
Home + Organization + OoB + Aeronautics + Weapons + Decorations
Military Operations + Generals + Memoirs, Journals + Media + WW1 + Forum
Romana English
Romanian officers decorated with "Mihai Viteazul" Order 3rd class (in alphabetical order)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
Ţ
U
V
W
Z
I
Căpitan Iaciu M. Florea - din ?
DR 2040/16 07 1942 – cl. III

General de corp de armată adjutant Iacobici Iosif- comandantul Armatei 4:
DR3202/17.10.1941 - cl. III

Locotenent Ianculescu I. Marius - din Regimentul 3 dorobanţi „Olt":
DR2040/16.07.1942 - cl. III

Sublocotenent (r) Iancut I. Nicolae - din Regimentul 34 infanterie „Constanţa":
DR 1494/4.05.1945 - cl. III cu spade

Locotenent-comandor de marină Iftimescu D. Ioan - comandantul canonierei „NMS LOCOTENENT-COMANDOR STIHI EUGEN":
DR 1768/3.10.1944 - cl. III

Căpitan Iftimie V. Dumitru - din Regimentul 24 artilerie:
DR 3063/7.11.1941 - cl. III

Colonel Iftimiu Ioan - din ?
DR 1294/12.07.1944 - cl. III

Locotenent Iftode I. Vasile - din Regimentul 7 vânători:
DR445/12.02.1942 - cl. III

Căpitan Ignat P. Ioan Vasile - din Regimentul 20 artilerie:
DR 3587/11.12.1946 - cl. III cu spade

Locotenent-colonel Ignat Virgiliu - şeful de stat-major al Brigăzii I mixtă munte:
DR2886/17.10.1941 - cl. III

Căpitan Ilău Nicolae Gh. Dumitru - din Regimentul 3/4 vânători moto:
DR40/7.01.1942 - cl. III

Căpitan Iliescu D. Emil - din Regimentul 4 artilerie călăreaţă:
DR 399/18.02.1943 - cl. III (proprio motu)

Locotenent-colonel Iliescu Gh. Gheorghe - comandantul secund al Regimentului 6 gardă „Mihai Viteazul":
DR2886/17.10.1941 - cl. III

Căpitan Iliescu T. Grigore - din Regimentul 1 artilerie grea moto:
DR 2467/4.08.1945 - cl. III cu spade

Sublocotenent Iliescu I. Ioan - din Regimentul 2 dorobanţi „Vâlcea":
DR517/9.03.1944 - cl. III

Locotenent-colonel Iliescu V. Ioan II - din Regimentul 24 artilerie:
DR40/7.01.1942 - cl. III

Maior Iliescu R. Napoleon - din ?
DR 1627/6.08.1947 - cl. III cu spade

Locotenent Iliescu G. Petru - din Regimentul 2 grăniceri:
DR2886/17.10.1941 - cl. III

Sublocotenent Ioan Aurel - din Batalionul 19 vânători de munte:
DR 353/15.02.1943 - cl. III (post-mortem)

Căpitan Ioan Constantin Eugeniu - din Regimentul 2 călăraşi „General David Praporgescu":
DR 445/12.02.1942 - cl. III

Locotenent Ioan N. Gheorghe - din Regimentul 38 infanterie „Neagoe Basarab":
DR 517/9.03.1944- cl. III

Căpitan Ioan D. Mihail - din Regimentul 3 artilerie:
DR 40/7. 01.1942 - cl. III (post-mortem)

Căpitan Ioan P. Victor - din ?
DR 40/7. 01.1942 - cl. III (post-mortem)

General de divizie Ioaniţiu Alexandru - şeful Marelui Cartier General:
DR 2786/8.10.1941 - cl. III (post-mortem)

Sublocotenent Ion N. Ion - din Regimentul 2 infanterie voluntari (Divizia „Tudor Vladimirescu -Debreţin"):
DR 3231/11.11.1946 - cl. III cu spade (post-mortem)

General de brigadă Ionaşcu Costin - comandantul Diviziei 9 infanterie:
DR 2467/4.08.1945 - cl. III cu spade

Sublocotenent Ioneanu I. Gheorghe - din Regimentul 36 artilerie:
DR 2467/4.08.1945 - cl. III cu spade (post-mortem)

Locotenent-colonel Ionescu D. Anghel - comandantul Batalionului 17 vânători de munte:
DR 656/12.03.1943 - cl. III (post-mortem)

Maior Ionescu Constantin - şeful statului-major al Diviziei 3 munte:
DR 283/2.02.1943-cf. III

Locotenent Ionescu I. Constantin - din Regimentul 18 artilerie:
DR 2467/4.08.1945 - cl. III cu spade

Locotenent-colonel Ionescu N. Constantin - comandantul Batalionului I vânători de munte „Regele Carol al Il-lea":
DR2886/17.10.1941 - cl.III

Colonel Ionescu Dan - comandantul Regimentului 2 călăraşi „General David Praporgescu":
DR 2500/20.12.1944 - cl. III cu spade

Locotenent Ionescu St. Dan Mircea - din Regimentul 31 dorobanţi „Calafat":
DR 2505/13.09.1943 - cl. III

General-comandant aviator Ionescu Emanoil - comandantul Corpului 1 Aerian:
DR 2467/4.08.1945 - cl. III cu spade

Maior Ionescu M. Emilian - din Regimentul 92 infanterie:
DR 2467/4.08.1945 - cl. III cu spade

Colonel Ionescu V. Emilian - comandantul Regimentului 1 care de luptă:
DR 3266/20.12.1943 - cl. III

Maior Ionescu Ene Ştefan - din Batalionul 19 vânători de munte:
DR 3266/20.12.1943 - cl. III

Sublocotenent Ionescu E. Eustaţiu - din Batalionul 13 vânători de munte:
DR 2040/16.07.1942 - cl.'lll (post-mortem)

Sublocotenent (r) Ionescu Z. Gheorghe - din Regimentul 5 călăraşi:
DR2505/13.09.1943 - cl. III

Căpitan Ionescu Gheorghe - din Regimentul VI „Tecuci" nr. 24:
DR 2468/4.08.1945 - cl. III cu spade

Maior Ionescu N. Gheorghe - comandantul Batalionului 16 vânători de munte:
DR 1647/15.06.1943 - cl. III

Căpitan Ionescu N. Gheorghe - din Regimentul VI „Tecuci" nr. 24:
DR445/12.02.1942 - cl. III

Locotenent Ionescu R. Gheorghe - din Batalionul 8 vânători de munte:
DR 445/12.02.1942 - cl. III (post-mortem)

Colonel Ionescu V. Gheorghe - comandantul Regimentului 6 artilerie:
DR 2886/17.10.1941 - cl. III (post-mortem)

Locotenent-colonel Ionescu C. Ioan - comandant secund al Regimentului 10 vânători:
DR2886/17.10.1941 - cl. III

Colonel Ionescu N. Ioan - comandantul Regimentului 94 infanterie:
DR 506/21.02.1945 - cl. III cu spade

Căpitan Ionescu P. Lucian - din Batalionul 6 vânători de munte:
DR 399/18.02.1943 - cl. III (proprio motu)

Sublocotenent (r) Ionescu B. Marin - din Regimentul 16 artilerie:
DR 3230/11.11.1946 - cl. III cu spade (post mortem)

Sublocotenent Ionescu Gh. Mihail - din Batalionul 14 vânători de munte:
DR656/12.03.1943 - cl. III

Căpitan Ionescu Nenciu - din Batalionul 990 independent:
DR 3233/11.11.1946 - cl. III cu spade

Sublocotenent Ionescu I. Nicolae - din Regimentul 34 infanterie „Constanţa":
DR 1494/4.05.1945 - cl. III cu spade

Căpitan Ionescu P. Nicolae - din Regimentul 33 dorobanţi „Tulcea":
DR 445/12.02.1942 - cl. III (post-mortem)

Locotenent-colonel Ionescu Paul-comandantul Regimentului II „Romanaţi" nr. 19:
DR 2470/4.08.1945 - cl. III cu spade (post-mortem)

Sublocotenent (r) Ionescu Al. Pârvu - din Regimentul 41 artilerie:
DR 2040/16.07.1942 - cl. III

Căpitan Ionescu A. Radu - din Brigada 8 cavalerie:
DR 445/12.02.1942 - cl. III

Locotenent Ionescu I. Radu Alexandru - din Regimentul 7 roşiori purtat „Cuza Vodă":
DR 445/12.02.1942 - cl. III (a decedat ulterior decorării)

Sublocotenent Ionescu C. Spiridon - din Regimentul 1 dorobanţi „Dolj":
DR 2469/4.08.1945 - cl. III cu spade (post-mortem)

Sublocotenent Ionescu H. Spiridon - din Regimentul 10 roşiori purtat:
DR 1492/4.05.1945 - cl. III cu spade

Locotenent-colonel Ionescu N. Stoian - comandantul Divizionului 2 tunuri munte:
DR3035/6.10.1942 - cl. III

Sublocotenent Ionescu D. Ştefan - din Regimentul 35 infanterie „Matei Basarab":
DR 2040/16.07.1942 - cl. III (post-mortem)

Căpitan Ionescu E. Teodor - din Regimentul 4 dorobanţi „Argeş":
DR 2040/16.07.1942 - cl. III

Locotenent Ionescu D. Vasile - din Batalionul 3 vânători de munte „General de divizie principe Friederich de Hohenzollern":
DR445/12.02.1942 - cl. III

Căpitan Ioniţă G. Nicolae - din Batalionul 10 vânători de munte:
DR445/12.02.1942 - cl. III

Locotenent Iordan N. Alexandru - din Regimentul 3 artilerie călăreaţă:
DR 3035/6.10.1942 - cl. III (post-mortem)

Căpitan Iordan M. Emil - din Regimentul III „Dâmboviţa" nr. 22:
DR 40/7.01.1942 - cl. III (post-mortem)

General de brigadă Iordănescu Constantin - comandantul Diviziei 2 munte:
DR 807/23.03.1945 - cl. III cu spade

Locotenent Iordănescu T. Tudor - din Divizionul 4 tunuri munte:
DR 445/12.02.1942 - cl. III (post-mortem)

Maior Iorgulescu Nicolae - din Regimentul V „Ialomiţa" nr. 23:
DR 3587/11.12.1946 - cl. III cu spade

Căpitan (r) Iosif A. Ioan - din Regimentul 3 dorobanţi „Olt":
DR 3233/11.11.1946 - cl. III cu spade

Căpitan-comandor aviator Iosifescu I. Nicolae - comandantul Grupului 5 bombardament:
DR 711/30.03.1944 - cl. III

Sublocotenent Irimescu D. Constantin - din Regimentul 92 infanterie:
DR 1208/12.04.1945 - cl. III cu spade

Sublocotenent Irimescu S. Mircea-Radu - din Grupul 21 Cercetare al Diviziei 21 infanterie:
DR 2468/4.08.1945 - cl. III cu spade

Maior Irofte Grigore - din Regimentul 3 infanterie voluntari (Divizia „Tudor Vladimirescu - Debreţin"):
DR 3231/11.11.1946 - cl. III cu spade (post-mortem)

Locotenent (r) Israil V. Ioan - din Regimentul 7 vânători:
DR 1492/4.05.1945 - clflll cu spade (post-mortem)

Colonel Iucăl I. Ioan - comandantul Brigăzii 9 infanterie:
DR 2467/4.08.1945 - cl. III cu spade

Maior Ivan Atanasie - din Regimentul 3/4 vânători moto:
DR40/7.01.1942 - cl. III

Locotenent Ivan M. Ioan - din Regimentul 82 infanterie:
DR 656/12.03.1943 - cl. III

Căpitan Ivan M. Ivan - din Regimentul 3 infanterie voluntari (Divizia „Tudor Vladimirescu -Debreţin"):
DR 1626/6.08.1946 - cl. III cu spade (post-mortem)

Sublocotenent Ivanov Th. Alexandru Valeriu - din Regimentul 2 călăraşi „General David Praporgescu":
DR 2468/4.08.1945 - cl. III cu spade

Sublocotenent (r) Ivancenco Gheorghe - din Regimentul 3 roşiori:
DR 1492/4.05.1945 - cl. III cu spade

Căpitan Ivănoiu D. Gheorghe - din Regimentul 3 dorobanţi „Olt":
DR 2468/4.08.1945 - cl. III cu spade

 Top
User Comments Add Comment
There are no comments for this article